Prezentacje i zgłoszenia do 9 marca

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania prezentacji multimedialnych i zgłoszeń został przedłużony do końca lutego. W przypadku prezentacji decyduje data stempla pocztowego, natomiast zgłoszenia będą przyjmowane do 9 marca.

19
Luty
2018