Bruksela czeka na najlepszych!

Atrakcyjne nagrody czekają na najlepszych uczestników VI. edycji Festiwalu Historycznego “Tradycja i Pamięć”. W kategorii szkół ponadpodstawowych przygotowaliśmy dla nich wycieczki do Belgii, natomiast dla uczniów szkół podstawowych – nagrody rzeczowe.

Wystartowała VI. edycja Festiwalu Historycznego “Tradycja i Pamięć”. Uczniowie szkół podstawowych zmierzą się z tematyką II wojny światowej, natomiast ich starsi koledzy – z okresem PRL, aż do 1991 r. Zakres tematyczny prezentujemy poniżej:

Szkoły podstawowe – tematyka prezentacji multimedialnych
II wojna światowa – od  bombardowania Wielunia i strzałów na Westerplatte do zdobycia Berlina i aktów bezwarunkowej kapitulacji Niemiec i Japonii.

I. Agresja Niemiec i ZSRR na Polskę

 1. Kampania wrześniowa 1939 – porównanie potencjału militarnego obu krajów w dniu wybuchu konfliktu, przebieg zmagań, przyczyny i skutki porażki.
  1. Najważniejsze bitwy września, np. bitwa pod Mokrą
  1. Wrzesień 1939 w Twoim regionie, np. bitwa nad Bzurą, bombardowanie Wielunia. Sposoby upamiętniania wydarzeń i bohaterów, np. Muzeum Bitwy nad Bzurą.
  1. Bohaterskie akcenty Września – np. obrona Westerplatte, obrona Poczty Gdańskiej
  1. Bohaterowie i dowódcy Września.
  1. Agresja Związku Radzieckiego na Polskę i przebieg zmagań.

II. Zmagania na Zachodzie ze szczególnym uwzględnieniem udziału Polaków  

 1. Bitwa o Atlantyk
 2. Bitwa o Anglię i rola polskich pilotów w triumfie nad Niemcami
 3. Geneza powstania Armii Gen. Andersa i jej szlak bojowy. Klasztor Monte Cassino symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy.
 4. Dzieje polskich okrętów w walce u boku aliantów.
 5. Utworzenie drugiego frontu w Europie, czyli przebieg zmagań od Normandii do Berlina.

         III. Konflikt na froncie wschodnim

 1. Wielkie bitwy lądowe, np. bitwa pod Kurskiem
 2. Dowódcy, znane i nieznane postacie kampanii wschodniej
 3. Szlak bojowy 2. Armii Wojska Polskiego
 4. II wojna światowa na Bałtyku.

        IV. Terror niemiecki i rosyjski na ziemiach polskich

 1. Represje władz radzieckich wobec ludności polskiej. Katyń jako symbol męczeństwa Polaków na wschodzie
 2. Największe niemieckie zbrodnie II wojny światowej
 3. Wielcy męczennicy, np. św. Maksymilian Kolbe, bł. ks. Michał Oziębłowski, bł. ks. Michał Woźniak.
 4. Postawa Polaków wobec okupantów. Ruch oporu i jego największe sukcesy. Wielkie postacie polskiego ruchu oporu.
 5. Powstanie Warszawskie – geneza, sytuacja, porównanie sił i przebieg zmagań. Postawa wojsk radzieckich wobec Powstania.

          V. Druga Wojna Światowa na Pacyfiku

1.        Geneza i przebieg konfliktu. Przyczyny porażki Japonii

2 .        Wielcy dowódcy.

3.         Największe bitwy, m. in. bitwa pod Midway


Szkoły Podstawowe – tematyka turnieju finałowego

II wojna światowa – od  bombardowania Wielunia i strzałów na Westerplatte do zdobycia Berlina i aktów bezwarunkowej kapitulacji Niemiec i Japonii.
I. Agresja Niemiec i ZSRR na Polskę

 1. Kampania wrześniowa 1939 – porównanie potencjału militarnego obu krajów w dniu wybuchu konfliktu, przebieg zmagań, przyczyny i skutki porażki.
  1. Najważniejsze bitwy września, np. bitwa pod Mokrą
  1. Bohaterskie akcenty Września – np. obrona Westerplatte, obrona Poczty Gdańskiej
  1. Bohaterowie i dowódcy Września.
  1. Agresja Związku Radzieckiego na Polskę i przebieg zmagań.

II. Zmagania na Zachodzie ze szczególnym uwzględnieniem udziału Polaków

 1. Bitwa o Atlantyk
 2. Bitwa o Anglię i rola polskich pilotów w triumfie nad Niemcami
 3. Geneza powstania Armii Gen. Andersa i jej szlak bojowy. Klasztor Monte Cassino symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy.
 4. Dzieje polskich okrętów w walce u boku aliantów.
 5. Utworzenie drugiego frontu w Europie, czyli przebieg zmagań od Normandii do Berlina.

         III. Konflikt na froncie wschodnim

 1. Wielkie bitwy lądowe, np. bitwa pod Kurskiem
 2. Dowódcy, znane i nieznane postacie kampanii wschodniej
 3. Szlak bojowy 2. Armii Wojska Polskiego
 4. II wojna światowa na Bałtyku.

        IV. Terror niemiecki i rosyjski na ziemiach polskich

 1. Represje władz radzieckich wobec ludności polskiej. Katyń jako symbol męczeństwa Polaków na wschodzie
 2. Największe niemieckie zbrodnie II wojny światowej
 3. Postawa Polaków wobec okupantów. Ruch oporu i jego największe sukcesy. Wielkie postacie polskiego ruchu oporu.
 4. Powstanie Warszawskie – geneza, sytuacja, porównanie sił i przebieg zmagań. Postawa wojsk radzieckich wobec Powstania.

          V. Druga Wojna Światowa na Pacyfiku

1.        Geneza i przebieg konfliktu. Przyczyny porażki Japonii

2 .        Wielcy dowódcy.

3.         Największe bitwy, m. in. bitwa pod Midway

Szkoły ponadpodstawowe

Od powstania PRL do pierwszych wolnych wyborów w 1991 r.

 1. Eliminacje

1. Polska Ludowa 1944 -1952 r. polska lubelska,, powojenne granice Polski, walka komunistów  z podziemiem zbrojnym, Polska Ludowa , referendum 1946 , wybory 1947, konstytucja PRL.

2. Gospodarka Polski w początkowym okresie kształtowania PRL  ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki planowanej.

3. Pierwsze konflikty społeczeństwa z władzą – Poznański Czerwiec  1956.

4. Kultura i budownictwo w PRL, – lata 50 –te.

 1. Finał
 2. Konflikty z władzą  , wydarzenia marcowe 1968 ,wydarzenia grudniowe 1970, wydarzenia czerwcowe 1976,  sierpień 1980. Stan wojenny w Polsce.
 3. Kościół w PRL.
 4. Gospodarka  PRL od lat 60 do 1989 roku.
 5. Żołnierze niezłomni.
 6. Kultura i budownictwo.
 7. Upadek PRL i początki III RP
 8. Kształtowanie się samorządu terytorialnego w pierwszych latach III RP
 9. Kompetencje poszczególnych organów w samorządzie terytorialnym.
 10. Prawo wyborcze do organów samorządzie terytorialnym.


04
Marzec
2020