O Konkursie

„TRADYCJA I PAMIĘĆ” – FESTIWAL HISTORYCZNY                               
CELE I ZAŁOŻENIA

– festiwal ma charakter konkursu obejmującego swoim zasięgiem województwo łódzkie i kujawsko-pomorskie
– celem nadrzędnym konkursu jest rozwijanie uczuć związanych z patriotyzmem i zainteresowań historyczną tematyką lokalną, a także pogłębianie wiedzy historycznej i świadomości przynależności do państwa polskiego
– konkurs pozwoli w swoich założeniach docierać uczestnikom do wydarzeń związanych z problematyką i dziejami regionalnymi w powiatach wspomnianych wcześniej województw
– festiwal daje szansę wypowiedzieć się osobom, które mogą wnieść nowe spojrzenie na problematykę regionalną
– projekt (konkurs) daje możliwości rozwijania wśród uczestników zdolności literackich, reżyserskich, dziennikarskich, badawczych, itp.
– założeniem jest również nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się historią (w tym historią regionalną)
ADRESACI I SZCZEBLE
– konkurs skierowany jest do placówek oświatowych i szkół z terenów województwa łódzkiego i kujawsko – pomorskiego
– w konkursie mogą wziąć udział uczestnicy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych
– uczestnicy będą rywalizować podzieleni na dwie kategorie – gimnazjalną i ponadgimnazjalną
– gimnazjaliści przygotują prezentacje multimedialne
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rywalizują w eliminacjach